Maak jij ons project mogelijk?

Het Skepping project

Veel steden op onze planeet hebben te maken met het probleem van plastic afval. Plastic dat in het milieu terechtkomt, waar het zich ophoopt en uiteindelijk in micro-plastics uiteen valt. Op langere termijn vormt dit een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Maar zelfs op de korte termijn heeft al dit plastic afval invloed op de leefbaarheid van de stad.

De initiatiefnemers van stichting Skepping willen op een creatieve manier bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Het probleem van plastic afval is zo wijdverbreid dat we een keuze moesten maken voor een locatie. Die keuze viel uiteindelijk op de grootste stad van Zuid-Afrika, Johannesburg. Het Skepping project was geboren.

Ons doel

We willen op een creatieve manier helpen bij het oplossen van het probleem van plastic afval in Johannesburg, door dit afval te verzamelen en lokaal tot nuttige producten te recyclen. Zo creëren we duurzame werkgelegenheid voor bewoners van de townships. En kunnen we met de producten scholen in de townships ondersteunen om hun schoolmeubilair en andere faciliteiten voor de leerlingen te vernieuwen en aan te vullen.

Waarom we dit doen

Net als veel grote steden heeft Johannesburg een enorm probleem met plastic afval. Bovendien is de werkloosheid in arme buurten hoog, met weinig perspectief voor mensen om hun situatie te verbeteren. En veel kleuter- en basisscholen in deze buurten hebben te kampen met verouderd of zelfs gebrek aan meubilair en faciliteiten in de klas.

Dit is ons plan

  • Gedurende een periode van twee jaar gaan elk half jaar studenten van Nederlandse kunstopleidingen stage lopen in Johannesburg. De studenten worden gekoppeld aan inwoners van Johannesburg, aan wie zij hun ontwerp- en productievaardigheden overdragen.
  • Met de hulp van lokale organisaties SAVE Volunteering en Hero Holidays zorgen de teams ervoor dat plastic afval uit de straten van de stad wordt omgezet in praktische, bruikbare producten. Het opzetten van een duurzame, lokale productiefaciliteit voor het recyclen van plastic afval behoort ook tot het doel.
  • De producten die het team ontwerpt en produceert, worden gedoneerd aan geselecteerde kleuter- en basisscholen in Johannesburg. Denk aan schoolmeubilair zoals tafels en stoelen, maar ook aan etuis en rugzakken voor de leerlingen.
  • Blijven er nog producten over, dan verkopen we die via het Abel & Tosh platform. De winst die we daarmee maken stoppen we natuurlijk terug in het project.

Skepping

zelfst. nw. • enkelvoud • Afrikaans
Nederlandse betekenis: creatie, schepping